Weinig jongeren beschikbaar voor arbeidsmarkt regio Amersfoort

0
127
Eef van der Horst in gesprek met Jeroen Schuil

De coronacrisis trof vooral jongeren. Veel jongeren verloren hun werk, omdat zij vaker dan ouderen een flexibel arbeidscontract hebben en omdat ze vaker in de horeca en detailhandel werkten. Deze sectoren werden tijdens de eerste golf sterk getroffen door de lockdown en de coronamaatregelen.

Als gevolg van het verdwijnen van de contactbeperkende maatregelen en economische groei is het aantal jongeren met een WW-uitkering afgenomen. Hoewel er in het tweede halfjaar van 2020 en het 1e halfjaar van 2021 nog sprake was van een forse afname, was de daling daarna minder sterk en in lijn met de andere leeftijdscategorieën.

Ten opzichte van november 2021 is het aantal jongeren met een WW-uitkering in de arbeidsmarktregio Amersfoort in november 2022 met 4% gedaald. Er stonden toen in de regio nog 170 jongeren met een WW-uitkering geregistreerd. Bijna 56% van deze jongeren (93 personen) woont in de gemeente Amersfoort. In de gemeenten Soest en Nijkerk wonen respectievelijk 15% en 11% van de jongeren met een WW-uitkering in de arbeidsmarktregio. In de overige gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort liggen deze percentages lager.

Door Petra Jungblut