Nederlandse Kankeratlas van het Intergraal Kankercentrum Nederland

0
52

De atlas is bedoeld:

  • Voor iedereen die op zoek is naar informatie over het vóórkomen van kanker in bepaalde regio’s;  
  • Voor onderzoekers en zorgprofessionals om input te geven voor vervolgonderzoek;  
  • Voor overheden, beleidsmakers, zorgorganisaties, zorgprofessionals en burgers om aanleiding te bieden voor preventiemaatregelen. 

Voor een aantal kankersoorten is variatie per regio te zien in de Kankeratlas en voor andere niet. In de atlas staat onder de knop ‘Info kankersoorten’ per kankersoort beschreven waar de variatie te zien is en vervolgens waar mogelijk wat oorzaken van de variatie kunnen zijn. Daarnaast kan in de atlas per kankersoort worden gefilterd op de aantallen voor mannen en de aantallen voor vrouwen.  

Bekijk hier de cijfers in jouw omgeving op:https://kankeratlas.iknl.nl/