Ontwerp omgevingsvergunning

0
142

Het college van B&W in Bunschoten heeft besloten een ontwerp-omgevingsvergunning betreffende de renovatie en verbouw van het gemeentelijk monumentale pand op het perceel aan de Koningin Wilhelminastraat 56-57 (voorheen Van Amerongenschool), met ingang van 16 maart 2023 ter inzage leggen voor een termijn van zes weken. De transformatie betreft de verbouw van het pand tot 11 appartementen en bergingen met aanleg van parkeerplaatsen en het aanpassen van de in- en uitritten.
Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afloop van de termijn zal, na afweging van eventuele zienswijzen, een definitief besluit op de aanvraag omgevingsvergunning genomen worden.