Deze week in de raad in Soest

0
46

Op woensdag 25 januari is er een Avond Samenleving over natuur- en milieuonderwijs. Op donderdag 26 januari is er een informatieavond over de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en een aantal startnotities. Van beide avonden is er geen livestream. Belangstellenden zijn welkom bij de bijeenkomst zelf.

Avond over natuur- en milieuonderwijs 

De gemeenteraad gaat woensdag in gesprek met de samenleving over de invulling van het natuur- en milieuonderwijs in de gemeente Soest. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. De locatie is het Griftland College aan de Noorderweg 79 (deze keer niet in het gemeentehuis). Belangstellenden zijn van harte welkom. We waarderen het als u laat weten dat u komt. Dat kan via h.kuijer@soest.nl

Ambities 

De raad wil weten wat het natuur- en milieuonderwijs precies inhoudt en in welke vormen het wordt aangeboden op scholen, aan volwassenen en aan andere doelgroepen. De raad hoort graag van de genodigde partijen wat hun bijdragen aan het natuuronderwijs zoal zijn. Ook wil de raad weten in hoeverre betrokkenen vinden dat het huidige natuur- en milieuonderwijs volstaat, en hoe ze zouden willen dat het er in de toekomst uitziet en waarom. Gewapend met deze kennis kan de raad op een later moment eventueel een politieke discussie voeren over het ambitieniveau van het natuur- en milieuonderwijs in Soest. 

Programma 

De raad gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de landelijke Stichting Natuur- en Milieu Educatie, het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) Eemland, Stichting Balans/medewerkers van Kinderboerderij de Veenweide, de Soester agrariër Anneke Kuijer en een aantal scholen uit Soest. Zij vertellen wat zij doen aan natuur- en milieuonderwijs en wat er nog meer mogelijk en gewenst is. 

Informatieavond 26 januari

Op donderdag wordt de raad om 19.30 uur bijgepraat over ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Die wordt de komende jaren versterkt om maatschappelijke vraagstukken beter op te pakken samen met inwoners en maatschappelijke partners. 

Startnotities

Tussen 20.45 tot 22.15 uur krijgt de raad informatie over zogenaamde startnotities voor vijf grote vraagstukken in de nabije toekomst: mobiliteit, wonen, werken, energietransitie en water/riolering. Een startnotitie is een manier om dilemma’s met elkaar te delen, een plan op te stellen en afspraken te maken over de rol van de raad. De bijeenkomst van donderdag is in de raadzaal van het gemeentehuis.