Historisch café HVS over de historie en de natuur van het Monnikenbos

0
175

SOEST – Op dinsdagavond 7 februari a.s. om 20.00 uur organiseert de Historische Vereniging Soest/Soesterberg haar eerstvolgende Historisch Café in het Gildehuis, Steenhoffstraat 46B te Soest. Deze avond staat het Monnikenbos op de grens van Soest en Amersfoort centraal.

Er zijn op dit moment enkele personen die een opleiding volgen tot natuurgids bij IVN, afdeling Eemland. Tijdens hun opleiding hebben zij als onderzoeksgebied het Monnikenbos in Soest. In het onderzoek staat natuurlijk de natuur in dit gebied centraal. En die natuur is divers, zoals de onderzoekers al eerder aangaven in een interview in de Soester Courant van 20 juli 2022. De diversiteit betreft zowel planten als dieren. In hun onderzoek willen ze ook nagaan wat en hoe de historische ontwikkeling in dit gebied hierop invloed heeft gehad. In dit gebied zouden zich ook één of meer grafheuvels bevinden.
Het Monnikenbos is in de 15e, begin 16e eeuw eigendom geweest van het klooster Mariënhof dat in 1419 in De Birkt werd gevestigd en in 1543 door Maarten van Rossum is verwoest. Door de eeuwen heen is er niet alleen sprake van bos, maar ook van heidevelden, en ook hebben er zandafgravingen plaats gevonden. Het gebied is vele jaren in het bezit geweest van de gemeente Amersfoort. Thans is het Monnikenbos al weer heel lang onderdeel van de natuurgebieden die in het bezit zijn van de gemeente Soest.
De ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen heeft alles te maken met wie eigenaar was van het gebied en welk doel en meerwaarde dit land had voor hun bezit.

Tijdens het Historisch Café wordt kort stil gestaan bij de historie van het gebied en zal met de onderzoekers in gesprek worden gegaan over hun ervaringen uit het onderzoek. Het zal dus vooral een interactieve avond worden waarbij ook veel ruimte is voor het uitwisselen van eigen ervaringen en kennis van de bezoekers aan het Historisch Café.
Meer informatie: http://www.hvsoest.nl