Plan van aanpak opstellen sportvisie

0
50
Roderick Runne in gesprek met René van Hal

De looptijd van de huidige sportnota is verstreken. Door diverse omstandigheden is er nog geen nieuwe sportnota opgesteld.

Nu is er met de Sportfederatie overleg geweest om te komen tot een nieuwe sportnota. Via participatie met daarin onderscheid tussen diverse stakeholders, waaronder de inwoners.

Door Petra Jungblut