Geschat wordt dat rond de afgelopen jaarwisseling voor € 10.360,- aan schade is veroorzaakt in de gemeente Bunschoten. Vorig jaar bedroeg het schadebedrag door vuurwerk €14.700,-.

Rond de jaarwisseling werden onder andere 23 verkeersborden, 2 straatnaamborden en 13 afvalbakken vernield. Een groot deel van deze afvalbakken was voorzien van een vuurwerkklep, maar dit heeft de daders er niet van weerhouden om de afvalbakken toch op te blazen. Ook is het kunstgras van het Aralveldje beschadigd door vuurwerk. Het schadebedrag hiervan is nog niet bekend. 

Van de daders ontbreekt helaas elk spoor. Dit betekent dat de gemeente opdraait voor de kosten om de vuurwerkschade te herstellen. 

Gemeente Bunschoten