Nieuwe tijgerman Krai maakt voor het eerst kennis met vrouwtje Angara. In DierenPark Amersfoort wonen nu twee Siberische tijgers. “Zoals verwacht bewaken Angara en Krai hun territorium en laten elkaar hun krachten zien door bijvoorbeeld met hun poten te slaan; dit hoort bij hun natuurlijke gedrag”, vertelt Teamleider Dierverzorging Willem Verdonck. Aan de ontmoeting in het buitenverblijf ging een wekenlang kennismakingsproces vooraf. “Wij hopen dat de tijgers een succesvol koppel gaan vormen, zodat wij kunnen bijdragen aan het soortbehoud van deze ernstig bedreigde soort.”
Tijger Krai is een jong mannetje van twee jaar en komt uit een dierentuin in Italië. Krai en Angara werden zorgvuldig aan elkaar gekoppeld door de beheerder van het soortbehoudprogramma van de Siberische tijger. Hoewel de introductie soepel verliep, liet het moment van kennismaking even op zich wachten. “De verzorgers hielden het gedrag van Krai nauwlettend in de gaten. De tijger is een jonge man en is hierdoor nog wat afwachtend. Krai wende eerst aan het binnen- en vervolgens aan het buitenverblijf. De afgelopen dagen maakten de tijgers kennis terwijl er nog een scheiding tussen hen zat. “Na enkele dagen, toen ze positief en geïnteresseerd op elkaar reageerden, ging de schuif open en konden Krai en Angara naar elkaar toe. De tijgers tastten elkaar in het begin nog wat af, maar zij lijken elkaar al te accepteren”, vertelt Willem. De komende periode zullen de tijgers waarschijnlijk steeds iets langer bij elkaar in het buitenverblijf zijn.
Siberische tijgers leven in het wild in Zuidoost-Rusland, Noord-China en Siberië. Het roofdier wordt in de natuur ernstig bedreigd. De afgelopen eeuw is het aantal tijgers met 97 procent afgenomen. Stroperij vormt de grootste bedreiging. DierenPark Amersfoort is daarom extra blij met de komst van de nieuwe tijgerman. Willem: “Als Krai en Angara een succesvol koppel vormen, lopen er wellicht er over een aantal maanden tijgerwelpen in DierenPark Amersfoort”.
Thera van Leeuwen