De gemeente en DAV Baarn B.V. (DAV) beëindigen geschil project Laanplein. Hiermee komt een eind aan een 11 jaar durend geschil tussen de partijen. Met het betalen van € 1,5 miljoen vergoedt de gemeente de inspanningen van DAV, waarvan de gemeente een voordeel heeft gehad. Kosten die de gemeente anders zelf had gemaakt.

Stopzetting project Laanplein in 2011 In de periode 2009 tot en met 2011 hebben de gemeente en projectontwikkelaar DAV Baarn B.V. (DAV) samen gewerkt aan het project ‘Laanplein’. Dat leidde in 2011 tot een Ontwikkel- en realisatieovereenkomst. Daarnaast werd een overeenkomst gesloten voor de koop van de Kooijhoek door de gemeente. Die overeenkomst voorzag ook in een terugverkoop aan DAV. Het Laanplein-plan is nooit uitgevoerd. DAV claimt daardoor schade te hebben gehad, doordat er geen omzet en geen winst is gerealiseerd. DAV is vervolgens naar de rechter gestapt. Enerzijds om een schadevergoeding te krijgen en anderzijds omdat zij de Kooijhoek niet wilde terugkopen onder de voorwaarden uit de overeenkomst. De gemeente stelde dat DAV de Kooijhoek zou moeten terugkopen.

Samen op zoek naar omvang schade DAV

De gemeente en DAV zijn met elkaar in gesprek gegaan om te proberen er buiten de rechtbank om met elkaar uit te komen. Voor de Kooijhoek is in 2017 een overeenstemming bereikt en een bestemmingsplan opgesteld voor woningbouw aan de Eemnesserweg en een nieuwe Aldi-vestiging op het Laanplein. Daarna zijn gesprekken gestart om te kijken of er ook een oplossing mogelijk was voor de schade die DAV meende te hebben geleden.

Uiteindelijke overeenkomst: gemeente betaalt € 1,5 miljoen Tijdens het onderzoek is gekeken naar kosten die de gemeente gemaakt zou hebben als de gemeente het Laanpleinplan helemaal zelf zou hebben uitgevoerd. Dus eventuele winst die DAV behaald zou hebben, is niet meegenomen. Verder is gekeken of de aard van de kosten uitgelegd kan worden en de hoogte ervan verklaard kan worden. Verder zijn ook door de gemeente gemaakte kosten betrokken.

De advocaat die de gemeente heeft ingehuurd, heeft volledige toegang gehad tot alle beschikbare stukken. Vragen van de advocaat aan DAV zijn steeds stipt en op tijd beantwoord en ook weer zonder restrictie op toegang tot documenten.

In de procedure bij de rechtbank vorderde DAV vergoeding van schade die volgens haar ten minste € 3,6 miljoen zou bedragen. De gemeente betaalt DAV nu een bedrag van € 1,5 miljoen omdat dit de kosten zijn die de gemeente anders zelf had gemaakt.