Wie van boeken lezen houdt gaat ongetwijfeld een keer naar De Salon van de Wijsbegeerte.
Deze is bedoeld voor mensen die er plezier aan beleven in ongedwongen sfeer naar elkaars verhalen te luisteren en met elkaar te filosoferen. Vier mensen vertellen iets over een boek wat ze hebben gelezen en wat heeft hun geraakt en hoe was je beleving. Hoe beïnvloed het boek je denken en handelen. Ze krijgen 8 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden, dat lijkt kort maar is lang genoeg om tot de hoofdzaken komen. Eerst volgende bijeenkomst: Vrijdagavond 11 november aanvang 20:30 uur
Aanmelden kan door te bellen met (035) 602 4951

Elly den Heijer

Een gesprek met Kees Waagmeester woordvoerder Salon van de Wijsbegeerte.
Salon van de Wijsbegeerte in Artishock