In het coalitieakkoord “Bouwen aan de toekomst” is opgenomen dat de bouw van voldoende
betaalbare huur- en koopwoningen prioriteit heeft en dat er gestreefd wordt naar een
bouwproductie van 200 woningen per jaar. Ter uitvoering hiervan is er een schriftelijke
mededeling opgesteld. Hierin is de context geschetst en is een overzichtskaart opgenomen
met locaties die laat zien dat er in de basis veel ruimtelijke mogelijkheden zijn om woningen
te kunnen bouwen. Daarnaast worden er diverse activiteiten beschreven die kunnen
bijdragen aan de het behalen van de doelstelling uit het coalitieakkoord.

Emmy van Twillert