Het college heeft besloten mevrouw C. Menting aan te wijzen als gemeentearchivaris als
opvolger van mevrouw N. Pels.