Op zaterdag 8 oktober zal na 70 jaar de laatste Bondszangavond van de Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen Nederland worden gehouden in de Chr. Ger. Kerk ” De Fontein” in Bunschoten.
Aan dezeavond zullen de volgende koren meewerken:
Sions koor uit Damwoude o.l.v. dhr. G Venema, Chr. Ger. Kerkkoor uit Opperdoes o.l.v. Dhr. F van Laere en de Chr. Ger Zangvereniging Soli Deo Gloria o.l.v. Bert Koelewijn.
De koren zullen ook gezamenlijk een lied zingen.
Naast koorzang is er ook veel samenzang in het programma opgenomen, het wordt vast een fijne zangavond!.
U wordt hartelijk uitgenodigd.
Kerk open om 18.30 uur, aanvang 19.00 uur
Collecte ter bestrijding van de kosten.

Verslag: E. van Twillert