zaterdag, juli 13, 2024

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.eemland1.nl

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door de webmasters van Eemland1

Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe
deze na te leven. Eemland1 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de
inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of indirect, wordt gemaakt.
Eemland1 gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in
verband met de producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij
garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die
website wordt aangeboden.

Eemland1 heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers
hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen. Mocht u enige tekortkoming vinden
en/of aanmerkingen hebben naar aanleiding van de inhoud of opbouw van deze site, stuurt u
dan uw reactie via e-mail naar de webmaster@eemland1.nl van deze site.