maandag, juli 22, 2024

Klachtenprocedure

Ben je ontevreden over berichtgeving van Eemland1?

Of meen je dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig
recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt?
Dan kun je dit aan Eemland1 laten weten.
Stuur jouw klacht in via onderstaand e-mailadres: bestuur@eemland1.nl

Wij proberen altijd binnen vijf werkdagen contact met je te zoeken over de klacht.
Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener van de klacht.
Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle
gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie
voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog
op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de
klacht in behandeling is.

In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het
corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een
dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvang je hier een
bevestiging van. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen
dan stuurt de omroep in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie
over de klachtenprocedure.
Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking
heeft, kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de
klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke
en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij de
terugkoppeling zullen wij jou onze beslissing toelichten.

Wanneer jouw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een
corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter
voorkoming van herhaling. Wij informeren jou ook wanneer er geen corrigerende of
preventieve maatregel kan worden genomen.

Ons e-mailadres is: bestuur@eemland1.nl