zondag, december 10, 2023

Journalistieke vernieuwing in het Eemland 1 LAB

De wereld van de journalistiek verandert door de ontwikkeling van steeds meer online media-platforms, globalisering van content, de opkomst van burgers als ‘journalist’, het gebruik van data en algoritmen, de enorme vlucht van ‘fake news’ etc. etc. Door de opkomst van nieuwe media-technologieën en (sociale) media-platforms verandert ook de consumptie van nieuws door burgers; vooral onder jongeren. Er worden om die reden steeds meer en andere eisen gesteld aan bestaande journalisten en talentvolle journalisten en media-makers in opleiding. 

Het journalistieke bereik van een traditionele publieke omroep is om deze redenen al lang niet meer vanzelfsprekend. Het is dus voor de nieuwe streekomroep Eemland 1 enorm belangrijk dat er hoge prioriteit wordt gegeven aan innovatie, onderzoek, experimenten en talentontwikkeling. In het Eemland 1 Lab willen wij intensief en structureel samenwerken met het onderwijs binnen de streek Eemland. Wij dagen studenten in het Lab uit om te innoveren en te experimenteren samen met de bestaande redactie van Eemland 1. Op deze manier stimuleren we tegelijkertijd de vernieuwing van Eemland 1 en de talentontwikkeling van jonge media-professionals.
 
In het kader van Eemland1 Lab zijn zowel in het cursusjaar 2020/2021 als in het cursusjaar 2021/2022 studenten van het ROC-Midden Nederland (Mediaopleiding) projectmatig werkzaam geweest binnen Eemland1.