Ontwerpwijzigingsplan Woonwijk Vliegbasis Soesterberg ter inzage tot en met 22 februari

0
447

Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Het ontwerpwijzigingsplan voor gebied 1 (zie kaartje) van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg ligt ter inzage tot en met woensdag 22 februari 2023. Hart van de Heuvelrug ontwikkelt plannen voor nieuwbouwwoningen aan de rand van Park Vliegbasis Soesterberg, die onderdeel zijn van de nieuwe inrichting van het park. De nieuwe woonwijk grenst aan de bestaande bebouwing van Soesterberg-Noord.

Zienswijze indienen

Het ontwerpwijzigingsplan voor gebied 1 van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg ligt ter inzage tot en met woensdag 22 februari. In deze periode kunt u het ontwerpwijzigingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.soest.nl/bestemmingsplannen.

Iedereen kan een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dit kan digitaal via www.soest.nl/vergunningen/zienswijze-indienen. U kunt ook per post een zienswijze indienen bij de gemeente Soest t.a.v. College van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Liever een zienswijze indienen op het gemeentehuis? Maakt u dan eerst een afspraak door te bellen met 035-609 34 11 op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

Toelichting ontwerpwijzigingsplan

Voor de Vliegbasis Soesterberg zijn in 2012 twee bestemmingsplannen vastgesteld. Een plan voor de woningen die in de gemeente Soest worden gebouwd en een plan voor de woningen die in Zeist worden gebouwd. Zie het witte vlak op bovenstaand kaartje.

Onderdeel van deze plannen is een zogenoemde geluidscontour waar rekening mee moest worden gehouden door geluid producerende bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein

in Soesterberg-Noord.

Inmiddels zijn enkele van deze bedrijven vertrokken, waaronder het bedrijf ELMA dat naar de Richelleweg in Soesterberg is verhuisd. Hiermee komt de geluidscontour voor gebied 1 te vervallen en is een wijzigingsplan nodig op het bestaande bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg. Hiermee wordt woningbouw mogelijk gemaakt.

Vragen

Voor vragen over het ontwerpwijzigingsplan stuurt u een e-mail naar hartvandeheuvelrug@provincie-utrecht.nl.

Programma Hart van de Heuvelrug

Het project Woonwijk Vliegbasis Soesterberg maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap.

Cor Brinkers