Baggeren van de Zure Maat

0
199
Dijkje Zure Maat Eemerwaard
Dijkje Zure Maat Eemerwaard

Kees Koolmees: “Wij vinden dat het baggeren alleen kan binnen de wet natuurbescherming”

Roderick Runne in gesprek met Kees Koolmees, secretaris van de Stichting Behoud de Eemvallei

De Zure Maat ligt naast Baarn, op de grens met natuurgebied de Eemerwaard. Waterschap Vallei & Veluwe gaat overstag: het baggeren van de Zure Maat en andere vijvers en sloten wordt uitgesteld tot na medio augustus. Dit is besloten na een gesprek tussen de aannemer die de werkzaamheden uitvoert en een ecoloog die de werkzaamheden begeleidt. Er was veel ophef ontstaan over de baggerwerkzaamheden, waarbij vissen met behulp van elektrische pulsen verdoofd werden. Volgens het Waterschap is de afgelopen weken onderzocht of het baggerwerk al in de komende periode uitgevoerd zou kunnen worden. De uitkomst van het onderzoek laat echter zien dat het om ecologische redenen beter is om later in het jaar te baggeren.