Bepaalde grassen tegen droogte

0
287
gras
gras

Gert Hindriks: Meerjarige kruiden en natuurlijke grassen houden met hun diepere wortels de bodem beter vast”

Eef van der Horst in gesprek met Get Hindriks, Manager marketing en communicatie Landschap Erfgoed Utrecht

In tijden van droogte blijven kruidenrijke graslanden groener vanwege een betere beworteling van de bodem door graslandplanten. Percelen met alleen raaigras herstellen minder snel of laten meer open plekken achter. Uit onderzoek aan dijken, wegbermen en graslanden is gebleken dat de wortels van een begroeiing met een groot aantal soorten kruiden en natuurlijke grassen, veel dieper reiken dan die van de grasbermen.