De toekomst van paleis Soestdijk

0
40
Paleis Soestdijk
Paleis Soestdijk

Maya Meijer Bergmans: “Over vijf jaar is het ‘Made by Holland-plan’ nagenoeg afgerond”

Paleis Soestdijk is in 2017 verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep. De plannen waren ambitieus. Er was onder andere sprake van bebouwing in het Borrebos op het Marechausseeterrein, een auditorium achter het paleis en een hotel tegenover het paleis op de Parade. Het plan maakte noodgedwongen een surplace. Hoe is de huidige status?

‘Raad van State proof-plan’
De gemeenteraad van Baarn moest voor de bebouwing het bestemmingsplan vaststellen. Er was ook de nodige weerstand tegen de plannen. De toenmalige wethouder Erwin Jansma, verantwoordelijk voor het traject, sprak over een zogenoemd ‘Raad van State proof-plan.’ Uiteindelijk moest de Raad van State een uitspraak doen. Na een lange procedure kwam een vernietigend oordeel. De MeyerBergman Erfgoed Groep was teleurgesteld over de uitspraak, maar hervond zich redelijk snel. Besloten is om niet opnieuw een bestemmingsplanprocedure te starten, maar verder te gaan met als doel: ‘Het paleis in ere te herstellen’.

Verouderd
De restauratie zal in een langzamer tempo opgepakt worden. De basis van het paleis is in orde, maar er moeten vergroening, verduurzaming en energie-oplossingen doorgevoerd worden. Kijkend in het paleis vallen er verschillende zaken op. De elektriciteit is duidelijk verouderd en zal ongetwijfeld volledig vervangen dienen te worden. Moderne ledverlichting zal een enorme besparing opleveren. Aan de wanden en kozijnen in de diverse kamers en gangen zal de nodige aandacht besteed moeten worden. De verwarming in het paleis is duidelijk verouderd en moet aangepakt worden. Ook hier is een zeer behoorlijke besparing op de energiekosten mogelijk. Het paleis is duidelijk slecht tot niet geïsoleerd. Hier kan veel gewonnen worden. Ook de buitenkant van het paleis verdient de nodige aandacht.

Winstmaker
De eerste stap die duidelijk zichtbaar zal zijn, zal naar verwachting in het najaar opgepakt worden. De Soester vleugel zal aan de buitenkant aangepakt worden. Over vijf jaar hoopt mevrouw Meijer Bergmans dat het oorspronkelijke Made by Holland-plan grotendeels gerealiseerd is. Er moet dan een goede exploitatie gedraaid worden met allerlei aansprekende activiteiten. ”Het is geen enorme winstmaker, je mag erg weinig,” aldus Maya Meijer Bergmans, mede-eigenaar van MeyerBergman Erfgoed Groep en eigenaar van Paleis Soestdijk.

Tekst: redactie Eemland 1