Een levendig centrum in Baarn.

0
54

Het thema belicht vanuit verschillende invalshoeken met o.a. de pandeigenaren.

Interview met Jan de Weyer – namens de winkeliers.
Interview met Jan van Esch – namens de pandeigenaren.
interview met Jorge van Vliet – ondersteuner in het veranderingsproces.
Interview met Mark Eijbaard – wethouder in Baarn.
Interview met Mark Veldhuizen – wethouder in Baarn.
Interview met Peter Joziasse – betrokken inwoner van Baarn.