Erepenning voor 83-jarige uit Baarn

0
99
Erepenning Helga Hulst, foto door Mark Roëll
Erepenning Helga Hulst, foto door Mark Roëll

Helga Hulst: “Ik voel me vereerd”

Roelof Meijer in gesprek met gehuldigde Helga Hulst

Dinsdagmiddag 21 mei, tijdens de laatste bijeenkomst van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Baarn, kreeg Helga Hulst uit handen van burgemeester Mark Röell tot haar grote verrassing de erepenning van de gemeente Baarn uitgereikt. In de bijna dertig jaar bij de PCOB heeft ze verschillende bestuursfuncties bekleed. Zo organiseerde ze de maandelijkse ledenbijeenkomsten, had contacten met sprekers en onderhield de regionale contacten. Naast de werkzaamheden voor de ouderenbond verricht ze al jaren vrijwilligerswerk voor de Pauluskerk en voor de Raad van Kerken. Bron: Eemland1.