Hoe onveilig voelen mensen zich?

0
68
politie
politie

Luuk Hovius: “De gevoelens van onveiligheid in Amersfoort komen overeen met het landelijke gemiddelde”

Erik van Venetië in gesprek met Luuk Hovius van het CBS

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit? Wat vinden ze van het functioneren van de politie? Welke maatregelen nemen ze om criminaliteit te voorkomen? Hoe vaak ervaren Nederlanders respectloos gedrag en discriminatie? En welke ontwikkelingen op deze terreinen hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan en welke verschillen bestaan er tussen bevolkingsgroepen en tussen regio’s in ons land? Al deze vragen, en nog meer, worden in de Veiligheidsmonitor 2023 beantwoord. Hoe zijn de cijfers in Amersfoort?