Manifestatie tegen Aanvliegroute 29 juni

0
88
Stop4deroute.nl
Stop4deroute.nl

Op 29 juni organiseert het burgerinitiatief Stop4deroute een manifestatie bij station Utrecht Centraal om te protesteren tegen de geplande vierde aanvliegroute van Schiphol. Deze route, die dagelijks 200-300 vliegtuigen over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland zal leiden, stuit op veel verzet. Verwacht wordt dat ook veel mensen uit Baarn, Soest en Bunschoten-Spakenburg zullen meedoen.

Er is geen draagvlak voor de nieuwe route, die duizenden mensen extra overlast zal bezorgen. Stop4deroute heeft al meer dan 70.000 handtekeningen verzameld en houdt drukbezochte informatieavonden waar inwoners hun zorgen uiten. De provincie Utrecht en 32 gemeenten verzetten zich tegen de plannen. Recent onderzoek van Pointer KRO-NCRV bevestigt dit verzet, en de Tweede Kamer heeft twijfels over de noodzaak van de route. Een motie, aangenomen op 11 juni, roept op tot een externe commissie van deskundigen en bewoners om de kwestie te onderzoeken.

Uitstoot
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt al jaren aan de route, die een derde van alle landende vliegtuigen op Schiphol moet accommoderen. Eind 2021 oefende Luchtverkeersleiding Nederland al met de route. RTL Nieuws ontdekte dat de impact groter is dan het ministerie aangeeft, met mogelijk 200-300 vliegtuigen per dag in plaats van 115. De extra vliegtuigen zullen aanzienlijke geluidsoverlast en gezondheidsschade veroorzaken, zoals stress, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen. Het RIVM-onderzoek uit 2022 toont aan dat er nu al meer dan 800.000 ernstig gehinderde volwassenen zijn. De uitstoot van ultrafijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen vormt bovendien een extra gezondheidsrisico.

De manifestatie op 29 juni begint om 10.30 uur onder het bollendak bij station Utrecht Centraal, met als motto “Geen snelweg boven ons hoofd”. Het burgerinitiatief roept iedereen op om hun stem te laten horen tegen de vierde aanvliegroute.

Tekst: Redactie Eemland 1