Doorfietsroute Hilversum-Amersfoort

0
271
Aanleg doorfietsroute Amersfoort – Hilversum
Aanleg doorfietsroute Amersfoort – Hilversum

Osman Suna: “Het STOMP-principe: Eerst stappen, dan trappen, dan OV, dan deelmobiliteit, dan pas privéauto”

Roderick Runne in gesprek met Soester wethouder Osman Suna
Pearl Mosk in gesprek met projectleider namens provincie Utrecht Rosa Ramondt

Op woensdag 24 mei tekenden de wethouders Mark Eijbaard (Baarn), Bart Heller (Hilversum), Tyas Bijlholt (Amersfoort) en Aukje Treep (Soest) samen met gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht een Samenwerkingsovereenkomst. De provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan het Hilversumse deel van de route. Het doel is om de fietsroute aantrekkelijker te maken voor woon-werkverkeer en een alternatief te bieden voor de auto. Het traject en het voorlopig ontwerp zijn bepaald in overleg met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, ProRail, Veilig Verkeer Nederland en bewoners.