“wethouder aan tafel” met Mark Eijbaard over het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) en Handelingsperspectief Buitengebied.

0
62

Wethouder Eijbaard vertelt over het buitengebied van Baarn en wat er gedaan moet worden om dit gebied goed te beheren.
Natuur, water en klimaat zijn de belangrijke zaken die in de plannen die tot 2050 lopen aan de orde komen.
Bij de gemeenteraad van Baarn staat het Handelingsperspectief Buitengebied de komende tijd op de agenda.

s Veerling in gesprek met wethouder Mark Eijbaard.