Verbazing ChristenUnie: geen flexwoningen

0
221

Alma Broekmaat, fractievoorzitter ChristenUnie gemeenteraad Bunschoten, is nog steeds verbaasd over het besluit van de coalitiepartijen om geen flexwoningen te bouwen in Bunschoten. Hoewel het college voor was, stemden de coalitiepartijen tegen. ‘Een ultieme vorm van dualisme.’ stelde ze cynisch vast in het radioprogramma Met Andere Woorden. Juist nu wachttijden voor woningen oplopen tot acht jaar, zouden flexwoningen een mooie kans geweest zijn om een aantal mensen sneller aan een woning te helpen. ‘Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat deze kans niet benut wordt’, aldus Alma Broekmaat.
Ook is er bij de ChristenUnie geen begrip voor de weigering van de coalitie om een ‘zelfbewoningsplicht’ in te voeren voor nieuwbouw woningen. Deze zelfbewoningsplicht voorkomt dat er gespeculeerd wordt met woningen. Juist met de huidige schaarste moeten we af van het marktdenken als het om huizen gaat. We moeten meer kijken wat er nodig is om goede volkshuisvesting te bieden. ‘Van marktdenken naar volkshuisvestingsbeleid’ aldus Broekmaat.
Dit geldt ook voor de terreinen die leegkomen door de nieuwbouw van scholen. De coalitie gaat voor maximale opbrengst. Aan wat daar vervolgens op gebouwd wordt stelt de Gemeente niet veel eisen. Volgens de CU geeft het beschikbaar komen van deze grond kansen om bepaalde doelgroepen (jongeren, ouderen, wonen met begeleiding) aan een woning te helpen, al zou dat minder opbrengen. Het argument dat dit geld nodig is omdat de bouw van scholen duurder uitvalt, noemt ze ‘onzin’. De nieuwbouw van scholen heeft een eigen begroting. Dat staat hier los van. Er was wel geld voor een veel duurder afvalverwerkingssysteem (waar CU geen voorstander van was) dat vijf ton meer kost. Daarvan zeggen we toch ook niet dat dat ten koste van de scholen is gegaan? Als ChristenUnie staan we voor een verantwoord sociaal beleid. En dat mag desnoods iets meer kosten, zo stelt Alma.