Nieuwe partij: Ondernemend Water ValleiVeluwe

0
477

Op 15 maart 2023 zijn de Waterschapsverkiezingen. Bij Vallei en Veluwe doet Ondernemend Water ook mee. We zetten de aanpak voort en gebruiken de kennis die we de afgelopen jaren als geborgden fractie Bedrijven hebben opgedaan. We vinden onszelf geen politieke partij en kijken verder weg dan een bestuursperiode van 4 jaar. Gewoon DOEN! is onze slogan.
Met onze achtergrond geven we extra aandacht aan de waterketen en de zuiveringen, vinden we aandacht voor water in de bebouwde omgeving en aansluiten bij verduurzaming van bedrijventerreinen belangrijk en vinden we dat meer samenwerking buiten het waterschap gezocht moet worden om te komen tot slimme innovatieve oplossingen.

Meer info op: https://www.ondernemendwatervv.nl

Elly den Heijer in gesprek met Bas de Haas