Ambitie van de inkoop Jeugdhulp en WMO regio Amersfoort

0
249

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, WMO begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. 

Door Petra Jungblut

Erik van Venetië in gesprek met Patrick Kiel