Baarnaar Kees van Vuuren 5de op lijst BBB

0
438

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Roderick Runne in gesprek met Kees van Vuuren

BBB is volop in beweging. De stem van het platteland, met name vertolkt door fractie-voorzitter Caroline van der Plas, slaat aan.

Provinciale Staten van Utrecht bestaan uit 49 zetels en 48 Statenleden. Samen zijn zij de volksvertegenwoordiging van alle Utrechtse inwoners in het provinciebestuur. De Statenleden worden elke vier jaar rechtstreeks door de Utrechtse inwoners gekozen.

Provinciale Staten (PS) stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Gedeputeerde Staten (GS) vormen het dagelijks bestuur van de provincie en voeren het beleid uit. Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.