Collecteweek voor stichting Orhei Bunschoten.

0
65

4 t/m 8 december is weer de jaarlijkse collecteweek in Bunschoten-Spakenburg voor de stichting Orhei. De stichting biedt hulp aan kinderen in Moldavië. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor het dagcentrum Gratia en Crisisopvang Micha.
In 2005 is stichting “Gratia” ontstaan met de ondersteuning van stichting Orhei en de lokale Baptisten gemeente in Causeni. Gratia heeft als missie kinderen die dat nodig hebben een tweede thuis te bieden. Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 40 a 50 kinderen uit arme gezinnen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

In Crisisopvang Micha wordt momenteel een aantal (gebroken) Oekraïense gezinnen onderdak geboden die zijn gevlucht voor de oorlog in hun thuisland.

Collecte: van harte aanbevolen!

Voor ons werk in Moldavië zijn we volledig afhankelijk van giften. Ook deze collecte draagt daaraan bij! We hopen op uw gift! Dat kan ook online via http://www.orhei.nl/doneer/ of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres.