Jaarlijkse subsidies 2023

0
205

In de notitie Jaarlijkse subsidies 2023 zijn alle aanvragen opgenomen voor de verlening van
structurele subsidies op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale
samenhang, peuter-en kinderopvang, historische schepen, toerisme, citymarketing,
collectieve preventieve zorg, burgerparticipatie, begeleiding statushouders en preventie
schuldhulpverlening. Het college heeft besloten conform de notitie de jaarlijkse subsidies voor
2023 te verlenen.