Renovatie accommodatie VV Eemdijk

0
175

Vanwege de groei van voetbal vereniging Eemdijk in de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkelingen in leden en sponsoren in de komende jaren wil de vereniging graag hun accommodatie uitbreiden. Hiervoor zijn plannen en tekeningen gemaakt. Deze plannen zijn gepresenteerd tijdens onze laatste ledenvergadering in december 2023 en de tekeningen zullen in de kantine worden opgehangen.

Om de uitbreiding te kunnen financieren zijn leningen noodzakelijk. Het is voor de vereniging voordeliger om niet (volledig) bij de bank, maar bij de leden/sponsoren te lenen door middel van het uitgeven van obligaties. Dit idee is besproken in de ledenvergadering van december. Hiervoor wordt een projectgroep aangesteld met leden van de vereniging. Men wil in de komende periode nadenken en invulling geven aan plannen om mensen/leden/sponsoren enthousiast te maken om de vereniging te helpen het benodigde bedrag (doelstelling is EUR. 500.000) aan obligatielening binnen te halen. Deze plannen/acties variëren van nadenken over marketing/reclame uitingen, maken van actieplannen, helpen bij communicatie via sociale media, regelen van bijeenkomsten voor potentiële belangstellenden, helpen bij benaderen van leden/belangstellenden/sponsoren, functioneren als ‘ambassadeur’ bij vragen/opmerkingen enz. Wil je hierbij helpen? Meld je aan door een mail te sturen naar info@eemdijk.nl of een app te sturen naar Klaas de Graaf (06 – 13718645).