De gemeente Soest wil mensenhandel aanpakken

0
224
Rob Metz
Rob Metz
Elly den Heijer in gesprek met Rob Metz

De gemeente wil mensenhandel aanpakken. Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Mensenhandel is onacceptabel en moet gestopt worden. De gemeente Soest heeft de ambitie om mensenhandel actief en volledig te bestrijden via inzet op vier activiteiten.

De gemeente wil mensenhandel aanpakken door in te zetten op vier activiteiten: het vergroten van bewustwording over mensenhandel, zorgen dat mensen signalen van mogelijke mensenhandel melden, slachtoffers van mensenhandel leiden naar de juiste hulp en ondersteuning en zaken met als thema mensenhandel oppakken met samenwerkingspartners als de politie en het Openbaar Ministerie.

Deze vier activiteiten zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsplan mensenhandel. De beleidsnota wordt begin 2023 aan de raad voorgelegd.

Door Petra Jungblut