De omvang van de varkensstapel neemt af

0
190

Jean Heijl in gesprek met Cor Pierik landbouw woordvoerder

Nederland telde in 2022 in totaal bijna 103.589.000 landbouwhuisdieren. De omvang van de veestapel bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. Het aantal boerenbedrijven daalde, het gemiddelde aantal dieren per bedrijf nam toe.
Daar staat tegenover dat het aantal varkens in Nederland van 2021 tot 2022 met -1,6% afnam tot 11,3 miljoen

Peter van Boeijen