Gelijkheid voor een duurzamere toekomst

0
202

Gelijkheid voor een duurzamere toekomst

Nederland heeft 17,5 miljoen inwoners. De helft bestaat uit vrouwen en de helft van de inwoners is onder de 45 jaar. Van gelijkheid in het meebeslissen over een duurzame toekomst is op dit moment geen sprake. Thy Pham (41) en Jiska Taal (20) vertellen over leiderschap door vrouwen en jongeren, juist bij grote uitdagingen. Beiden zijn kandidaat voor AWP voor Water, Klimaat en Natuur bij de bestuursverkiezingen voor waterschap Vallei en Veluwe

Fotobijschrift: Thy Pham (41) en Jiska Taal (20) kandidaten
voor AWP bij de waterschapsverkiezingen voor waterschap Vallei en Veluwe.

Bij in waterschapsbesturen ondervertegenwoordigde groepen, liggen juist oplossingen. Klimaatverandering gaat niet alleen over tonnen CO2 en droge zomers. Het gaat over keuzes maken die geen onevenredig nadeel hebben voor bepaalde groepen of belangen.

Voorbij gevestigde belangen

Mensen die nu aan de knoppen draaien, zitten klem in belangen waardoor binnen gevestigde marges wordt gedacht: hoe kunnen we het klimaat- en waterprobleem oplossen en toch onze levensstandaard behouden? Dat werkt niet. Thy: “vrouwen en jongeren weten dat de sprong gemaakt moet worden van welvaart naar welzijn. Zij zullen fundamentele keuzes op de beslistafel leggen. Bijvoorbeeld, chemische bestrijdingsmiddelen tolereren of gezond water en bodem voor mensen, dieren en natuur? Of hergebruik van gezuiverd afvalwater door de industrie of grondwater blijven onttrekken? Wij gaan voor ecologisch verantwoorde landbouw en circulair ondernemen.”

Langetermijnperspectief

Jongeren bieden een waardevol langetermijnperspectief. Jiska: “ik leef misschien wel tot 2100. Daardoor heb ik een ander perspectief op de toekomst en maak ik andere beslissingen dan iemand die weet dat het leven in 2050 ophoudt. Jongeren zijn flexibel. Neem het groeiend succes van deelauto’s. Jongeren denken niet, ik heb een auto nodig. Ze denken, als ik geen auto heb, hoe kan ik van A naar B komen. Dit is echt op een andere manier zoeken naar oplossingen.

Op 15 maart stemt Nederland voor de waterschapsbesturen. Kies voor gelijkheid en een duurzame toekomst. Wij staan klaar. AWP voor water, klimaat en natuur.

Meer informatie: https://awp.nu/waterschappen/vallei-en-veluwe/