Informatieochtend over de Hulpkaart

0
212

Een Hulpkaart helpt mensen die even de weg kwijt zijn, letterlijk of
figuurlijk. Sommige burgers hebben hierop een verhoogd risico. Door
(beginnende) dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking
of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of
zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de
Hulpkaart. Zie ook http://www.hulpkaart.nl.
De Crisiskaart zal ook aan bod komen.
Deze informatieochtend is bedoeld voor iedereen die te maken heeft
met genoemde problematieken. Zowel zelf of als ouder, kind,
wijkverpleegkundige, ouderenadviseurs, etc.

Donderdag 26 januari van
10.00 tot 11.00 uur

Ontmoetingscentrum Soesterberg
Dorpsplein 18 3769 VA Soesterberg 0346-351402
www.swos-soesterberg.nl