Jongeren ervaren veel stress en mentale problemen

0
316
Stressed male student sitting with book at desk. Teenage boy is studying alone in classroom. He is at high school.

Mentale problemen onder scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen vier jaar fors toegenomen. De grootste toename van problemen is te zien onder meisjes, zo blijkt uit het HBSC-onderzoek 2021. Om inzicht te krijgen in problemen van leerlingen is gebruik gemaakt van de SDQ-vragenlijst waarin onderscheid wordt gemaakt in de schalen emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtsproblemen, problemen met leeftijdgenoten en totale problemen. Daarnaast is gevraagd naar de aanwezigheid van psychosomatische klachten.

Roelof Meijer in gesprek met Claire Borst