Lintjesregen in Soest

0
250
Burgemeester Metz en Henk van Asch

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving


Burgemeester Rob Metz heeft woensdag in het gemeentehuis negen burgers verrast met een koninklijke onderscheiding en hen bedankt voor hun inzet voor onze samenleving.

Mevrouw Rineke Hurenkamp-Goes is al ruim twintig jaar actief als vrijwilliger in Verpleeghuis Daelhoven,

Mevrouw Lenie van den Hoek-van Groningen is sinds 2001 actief als vrijwilliger actief bij Kaarsenmakerij De Punt, één van de dagbestedinglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking van De Amerpoort

Mevrouw Edith Leerkes maakt sinds 1998 als gitariste deel uit van de begeleidingsband van Herman van Veen. Samen met Van Veen richtte zij op Landgoed de Paltz in 2012 het Herman van Veen Arts Center op, waar zij nog in datzelfde jaar de zakelijke leiding kreeg. Zij heeft daar als vrijwilliger een duizendtal voorstellingen, lezingen en exposities georganiseerd, waarbij het accent ligt op het creëren van mogelijkheden voor jonge, getalenteerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. De meeste voorstellingen zijn gratis.

De heer Kees Jansma heeft zich meer dan veertig jaar op uiteenlopende terreinen van de maatschappij ingezet. Sinds 1980 is hij betrokken bij sportbond Badminton Nederland.

De heer Henk van Asch is al bijna veertig jaar lid van de Rotary Soest-Baarn. Hij was bestuurslid van 2006 tot 2009, waarvan een jaar voorzitter, en als milieucommissaris spoorde hij leden aan om met milieuverbetering om te gaan.

Mevrouw Karin Doorduijn heeft van 1999 tot 2010 verschillende bestuurlijke functies bekleed bij de KNLTB. In 2001 werd zij secretaris in het Bondsbestuur. Het voorzitterschap volgde in 2006. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter.

Mevrouw Mien van den Hengel-van Dorrestein Vanaf eind jaren tachtig was mevrouw Van den Hengel een aantal jaren bestuurslid van de Soester VVV, destijds organisator van de Oude Ambachtenmarkt. Voor de VVV heeft zij tevens zo’n twintig jaar wekelijks rondleidingen

Mevrouw Maria Jongma was in 2007 een van de oprichters van ouder-patiëntenvereniging HEVAS. Deze vereniging vertegenwoordigt de aandoeningen hemangiomen en vasculaire malformaties: zeldzame aangeboren vaatafwijkingen, vaak in de vorm van geboortevlekken.

Mevrouw Caroline van den Bosch was in 2007 de andere oprichter van ouder-patiëntenvereniging HEVAS. Van den Bosch, ook als moeder geconfronteerd met een van de aandoeningen die HEVAS vertegenwoordigt, is vicevoorzitter en secretaris.