Mobiel biogasinstallaties helpen energietransitie

0
203
Roderick Runne in gesprek met Ans Oude Luttikhuis

Een voorbeeld van een innovatie is die van startup BASGas, onder leiding van Paul
Eijkman. Hun installatie maakt het winnen van biogas uit mestvergisting voor meer
veehouders toegankelijk. Een standaard mestvergistingsinstallatie vraagt om een zekere
bedrijfsomvang, van ten minste 200 koeien, om voor een veehouder rendabel te zijn.
Volgens Anton Verleun, lijsttrekker BBB Utrecht is dat een reden waarom nog maar
weinig Utrechtse boeren kiezen voor de productie van biogas: “De melkveebedrijven in
Utrecht zijn relatief klein, ze hebben gemiddeld 83 koeien. Die omvang is te klein om een
mestvergistingsinstallatie terug te verdienen.”
BASGas heeft hiervoor mogelijk een oplossing gevonden, die het ook voor kleinere
veehouders mogelijk maakt om hun mest te vergisten en te verkopen. Het betreft een
mobiele installatie voor het bewerken van het gas. Vervolgens wordt door BASGas de
opbrengst van verschillende bedrijven gebundeld en geleverd aan afnemers die een
grotere vraag hebben dan waar individuele boeren aan kunnen voldoen. Eijkman: “In
feite nemen wij alle stappen na het vergistingsproces over: bewerking, transport en
verkoop. De investering voor de veehouder blijft beperkt.”