Naam nieuwe schoolvereniging bekend gemaakt

0
279

Op donderdag 15 december is de naam van de nieuwe schoolvereniging bekend gemaakt.
Vanaf 1 januari 2023 gaat de gefuseerde schoolvereniging in Bunschoten-Spakenburg door het leven als scholengroep Wijzer.
Debekendmaking van de naam vond plaats op de kerstpakkettenmarkt voor het personeel van de scholen.
Even na vier uur werd alle aandacht gericht op de bekendmaking van de naam. Een animatiefilmpje voerde de spanning op tot uiteindelijk in beeld kwam ….
Enkele maanden geleden werden mensen uitgenodigd om namen aan te leveren. De respons hierop was verrassend hoog met 25 inzendingen en uiteindelijk rolde de naam WIJZER uit de bus.
De naam WIJZER verwijst duidelijk naar onderwijs. Bestuurder Erik Verbeek zegt hierover: “Op onze scholen bieden we kinderen kennis aan en ontwikkelen ze vaardigheden. Onze scholen wijzen kinderen de weg naar hun toekomst, maar wijzen ook op de Bijbel die hen helpt om die weg te bewandelen met Jezus.”
De naam WIJZER verwijst duidelijk naar de gereformeerde en protestants christelijke identiteit. Erik Verbeek: “Op onze scholen leren we de kinderen de Bijbelse normen en waarden. We willen kinderen vormen met wijsheid.”
Hans van Tricht: “Door twee schoolorganisaties samen te voegen ontstaat een nieuwe en krachtige organisatie. Veel zaken die voorheen dubbel gedaan werden, worden nu gebundeld.”
Erik Verbeek tot slot: “Om ons heen zien we in het maatschappelijk middenveld dat het goed is om krachten te bundelen. Hiermee worden bedrijfsmatige risico’s verkleind, professionalisering bevorderd en wordt de grondslag voor de toekomst geborgd. Vanuit maatschappij en overheid lijkt een gestaag groeiende kanteling te komen richting een algemene grondslag voor onderwijs. Wij willen echter vasthouden aan onze grondslag en bewuste keuze om scholen te zijn waarbij geloof in groei hoog in ons vaandel staat,” verwijzend naar de ondertitel van de Scholengroep Wijzer in de gemeente Bunschoten.

Emmy van Twillert