Nieuwe wisselexpositie museum Soest

0
237

Er is een nieuwe wisselexpositie te zien in museum Soest. Er zijn schilderijen te zien van Guus Kruis en er is veel achtergrondinformatie over de raven en de uilen, samengesteld door de Ravenwerkgroep Nederland en Uilenwerkgroep Soest
Enkele jaren geleden zag Guus vlak bij haar huis in Soestduinen twee raven vliegen en hoorde ze het voor hen zo kenmerkende geluid. Guus raakte gefascineerd door deze prachtige vogels. Ze is over de raven gaan lezen en heeft geprobeerd vast te leggen hoe mooi, slim en ook verschillend ze zijn.
In de schilderijen heeft Guus de verschillende uilen die in Soest voorkomen op hun eigen manier proberen vast te leggen.
Om ook de bezoekers van de tentoonstelling de kans te geven deze dieren beter te leren kennen heeft ze contact gezocht met de Ravenwerkgroep Nederland en de Uilenwerkgroep Soest. Ze is heel blij dat zij, met al hun kennis, aan deze tentoonstelling wilden meewerken”
De Ravenwerkgroep Nederland doet onderzoek naar vóórkomen, verspreiding, gedrag en ecologie van deze fantastische vogel in Nederland. Ook geven ze lezingen en publiceren info over het wel en wee van de raaf in ons land via diverse media. Hiermee willen ze de kennis over en de bescherming van deze bijzondere soort bevorderen waardoor de raaf in Nederland een algemene, graag geziene vogel wordt
Zie ook: www.museumsoest.nl