Ontwerp doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten is onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk.

0
262

Medio december ontving de Fietsersbond het concept-Definitief Ontwerp (DO) voor de doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten. De ontwerpers bleken weinig te hebben gedaan met de kanttekeningen van zowel de Afdeling Amersfoort als het Utrechts FietsOverleg (UFO) van januari 2022.

Reden voor de Fietsersbond om in overleg te willen met wethouder Tyas Bijlholt en een stevige reactie te versturen naar de provinciale projectorganisatie. We vragen om een heroverweging. We willen voorkomen dat er publieke middelen worden gestoken in een route die onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk is. Vergelijk hieronder de voorgestelde doorfietsroute (Definitief Ontwerp) met het door ons bepleite alternatief langs de oostkant van de Maatweg.

Fietsersbond