Nieuwe woonwijk in Soesterberg

0
126
Nieuwe woonwijk in Soesterberg
Nieuwe woonwijk in Soesterberg

De gemeenteraad besloot vorige week definitief over de woonwijk bij de Banningstraat 5-11, een nieuwe woonwijk in Soesterberg genaamd “Parkwijk” met negenenveertig woningen.

De grote lange strook was grotendeels in gebruik door de hovenier die op het braakliggende terrein restmaterialen en afval opsloeg. De iets kleinere strook met onder andere de groene loods was de voormalige parkeerplaats annex showroom voor campers, zo’n tweeduizend vierkante meter bedekt met een 50cm dikke betonplaat.

Een centrale plek met natuurlijke vegetatie

“We creëren een besloten woonomgeving rond een centrale groene plek, als een open plek in het bos met natuurlijke vegetatie zoals we die kennen van schrale zandduintjes en heideveld. Vanuit de woningen kijk je dus in de natuur, ook al doordat we het parkeren in hofjes buiten het zichtveld hebben gepland. Er is geen trottoir, want in principe behoort het binnenterrein aan voetgangers en spelende kinderen”, aldus de gemeente Soest in de berichtgeving.

Twee ingangen voor de woonwijk

Er komen twee ingangen, via de parkeerplaats van de Banninghal en rechtstreeks vanaf de Banningstraat aan de oostzijde. Buiten de enigszins betaalbare woningen krijgen de vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen aan de zuidkant een eigen oprit direct vanaf de Banningstraat.

Koopwoningen in alle prijsklassen

De gemeente Soest is ervan overtuigd dat ze alle belangen van stedelijke planning, duurzaamheid en milieu dienen. “We creëren binnen de beschikbare ruimte zo veel mogelijk woningen in alle prijsklassen en in de setting van een ‘boskamer’, met respect voor de omwonenden en de gebruikers van de Banninghal” aldus de gemeente.

Gemeenteraad definitief akkoord met nieuwbouw

De gemeenteraad besprak dit voorstel afgelopen zomer (juni 2022) al, maar enkele partijen wilden meer aanvullende informatie over de geluidsbelasting. Er werd een akoestisch onderzoek uitgevoerd en dat resulteerde in een conclusie dat de locatie uitermate geschikt was voor een goed woon- en leefklimaat.

Redactie: Cor Brinkers