Roep om bredere peiling Dorpshuis

0
209
Foto: Johan Pel - De plint op het Den Berghplein
Foto: Johan Pel - De plint op het Den Berghplein

Het draagvlak voor de juiste locatie bepaling ten behoeve van een nieuw dorpshuis moet volgens de Soesterbergse partij POS en Burgerbelangen Soest/Soesterberg veel breder getrokken worden.   

Jean Heijl in gesprek met Gerben Stormbroek

Het veelbesproken dorpshuis of cultuurhuis, inwoners van Soesterberg wachten al jaren op een goed einde. Een nieuwe cultuurvoorziening waar alle activiteiten tegen schappelijke huurprijzen terecht kunnen en waar je na afloop kan napraten onder het genot van een kop koffie of een drankje. Een gemeenschappelijke locatie voor (dorps)feesten, jeugddisco, klaverjassen, trommel- en jamsessies, Sinterklaas- of Kerstviering, een gezellig cultuurhuis waar je met veel feestvreugde huiswaarts kan keren zonder (geluids-)overlast te bezorgen aan omwonenden.

Hoe was het ook alweer

Het voormalige dorpshuis De Burgstede aan het Dorpsplein ging in 2008 tegen de vlakte, vele tonnen gemeenschapsgeld werd uitgegeven, het onaangename leed is bij sommige (oud)inwoners nog steeds voelbaar. Het dorpshuis, dat eigendom was van stichting De Burgstede, werd voor achthonderdduizend gulden uiteindelijk onteigend door de gemeente Soest. De sloopkogel ging met veel geweld en op hoge snelheid door het pand en in korte tijd ontstond een braakliggend terrein in het centrum van Soesterberg. Na heel veel jaren leegstand en dienstdoende als groot hondentoilet werden in 2021 uiteindelijk de beloofde huur- en koopappartementen opgeleverd, maar een nieuwe investering voor een culturele voorziening in Soesterberg bleef uit en dat maakt veel inwoners tot op heden erg boos.

Culturele activiteiten zweven door het dorp

Veel culturele activiteiten hielden na de sloop van het Dorpshuis op met bestaan en andere verenigingen en clubjes werden heen- en weer gehuisvest van Rademakerstraat, Dorpshuis De Linde of naar een andere tijdelijke gemeenschappelijke ruimte van het SWOS aan het Dorpsplein. De huidige Bibliotheek kunnen we eigenlijk als enige organisatie bestempelen als honkvast bij De Linde, maar de overgrote meerderheid aan culturele activiteiten zweven tot op heden nog steeds door het dorp of zijn zoekende, zoals onlangs ook de Legomiddagen die naar de Vredekerk waren uitgeweken.

Onderzoek naar locatie Dorpshuis in volle gang

Inmiddels maken stichting Samen Soesterberg en stichting Dorpshuis De Linde samen met de Soester partners Idea, Balans en SWOS zich hard voor de voorkeurslocatie onder het appartementencomplex Den Bergh, de zogenaamde plint. Volgens wethouder Liesa van Aalst is er nog geen enkele beslissing gevallen en zijn er nog steeds meerdere locaties in onderzoek en mogelijk. “Begin volgend jaar komt het college van B&W naar de gemeenteraad met een voorstel (en opvolgend businesscase)”, dat liet Liesa van Aalst afgelopen woensdag onze redactie weten. In dit voorstel zal ook het resultaat van het grondig onderzoek naar de verschillende locaties in Soesterberg worden meegenomen. De uitvoering van dit onderzoek is in handen van een extern bureau voor een slordige € 40.000,- zoals eerder dit jaar begroot en aangenomen door de gemeenteraad. Een behoorlijk fors bedrag voor een gedegen onderzoek, waarvan volgens critici de meeste resultaten al jaren vast staan.

Politieke twijfel over proces en besluitvorming

De Soesterbergse partij POS en Burgerbelangen Soest/Soesterberg (BBS) hebben inmiddels schriftelijk om uitleg gevraagd aan het college van B&W over de opdrachtformulering en welk onderzoeksbureau zich buigt over de locaties en culturele behoeften in Soesterberg. Maar ook over het hoe en wat er met de resultaten van het voorgaande onderzoek uit 2011 is gedaan. “Alvorens we tot een besluitvorming kunnen overgaan is het van groot belang om enkele processen goed helder te krijgen”, aldus de partijen POS en BBS in een gezamenlijk brief aan het college met vijf prangende vragen over de bestuurlijke processen rondom de culturele voorziening in Soesterberg.

Samenwerking met nieuwe stakeholders

Met betrekking tot mogelijke samenwerkingen vroegen we natuurlijk de wethouder naar de Stichting van Silvijn Aerden, die volgens zeggen nog enkele tonnen gemeenschapsgeld in beheer heeft. “In het begin hebben we nog met vertegenwoordigers rond de tafel gezeten, maar helaas is het tot niets uitgelopen”, aldus Liesa die alle troeven inmiddels heeft ingezet op de huidige stakeholders uit Soest en Soesterberg. De deur naar een mogelijke samenwerking met de ‘oude’ stichting lijkt daarmee voor eens en altijd gesloten! Wat er uiteindelijk met de overgebleven gemeenschapsgeld gaat gebeuren is vooralsnog een compleet raadsel. Meer informatie, zie deze website: www.dorpshuissoesterberg.nl

Roep om een bredere verkenning; burgerpeiling

Met twee Soesterbergse stichtingen aan boord, die volgens de woordvoerders het maatschappelijk middenveld van het Vliegdorp vertegenwoordigen, moet het voorgenomen Dorpshuis begin volgend jaar een feit gaan worden volgens wethouder Van Aalst. Maar de politieke partijen POS en BBS hebben hun twijfel over het maatschappelijk draagvlak en willen een bredere verkenning; van jong tot oud. Heel Soesterberg moet volgens Gerben Stormbroek (POS) en Mariëlle Bruil (BBS) betrokken worden bij de keuze van een nieuw- of bestaand dorpshuis en op welke locatie. Een zogenaamde burgerpeiling onder alle huishoudens van Soesterberg. 

Huidige draagvlak te mager

Een overgrote meerderheid uit Soesterberg heeft serieus moeite met het aantal respondenten (218), maar ook over de vraagstellingen van de gehouden enquête uit maart 2021 van Stichting Samen Soesterberg. Daarnaast zijn er in twee jaar tijd veel nieuwe inwoners bij gekomen in Soesterberg die allemaal graag hun mening willen afgeven. Volgens de fracties van POS en BBS kan het draagvlak veel breder getrokken worden door bijvoorbeeld een burgerpeiling binnen heel Soesterberg. 

Wat is jouw mening?

Moet er nu WEL of NIET een “bredere” burgerpeiling komen, waarvan het resultaat zal worden meegenomen in de planvorming voor een nieuw dorpshuis? Is het een grote Ja, dat het cultuurhuis in de voorgenomen plint moet komen of gaan we voor een compleet nieuw Dorpshuis aan bijvoorbeeld de randen van het centrum of dorp? Moet er volgens jou een bredere burgerpeiling komen? Doe mee aan de minipoll op www.soesterberg.nu

Redactie: Cor Brinkers