Vogeltelling Westdijk 3 december 2022

0
223

Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 3 december 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheel bewolkt, noordoost 3 Beaufort, geen neerslag,ongeveer 1 ºC, opkomst 13 personen. Totaal vandaag 32 soorten en 858 vogels geteld en dit jaar 88 soorten en 6068 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 162 soorten en dit jaar zijn 2 soorten geteld. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (4), Aalscholver (28), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverreiger (1), Koereiger (0),Knobbelzwaan (108), Brandgans (18), Grauwe Gans (75), Grote Canadese Gans (8), Kolgans (4), Bril­duiker (3), Grote Zaagbek (21), Krakeend (18), Kuifeend (24), Nonnetje (5), Smient (96), Wilde Eend (9), Wintertaling (6), Buizerd (1), Sperwer (1), Meerkoet (152), Kievit (143), Kokmeeuw (16), Pontische Meeuw (0), Storm­meeuw (6), Zilvermeeuw (4), Holenduif (39), IJsvogel (1), Ekster (4), Gras­pieper (4), Roodborst (1), Spreeuw (49), Winterkoning (1), Zwarte Kraai (4).

Thera van Leeuwen