Controleren groene containers in Bunschoten

0
301

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om afval goed te scheiden.
Van schoon gft-afval kan compost worden gemaakt, maar van vervuild gft niet. In de afgelopen tijd is er meer vervuiling aangetroffen in het gft, zoals restafval. Dit kan ervoor zorgen dat een hele vracht gft-afval moet worden afgekeurd en verbrand. Dit is slecht voor het milieu en veel duurder dan recyclen.
In de komende maanden worden alle gft-containers in de gemeente Bunschoten gecontroleerd op inhoud door zogeheten voorlopers. Medewerkers van ROVA bekijken per container wat de inhoud is en of er afval inzit dat er niet thuishoort. Als dat laatste het geval is, krijgt de container een hangkaart waarop staat welke vervuiling is aangetroffen. De container wordt niet geleegd en blijft staan. Als de vervuiling eruit is gehaald, wordt de gft-container bij een volgende ophaalronde alsnog geleegd. Op die manier hopen we met elkaar de kwaliteit van het gft te verbeteren.

Emmy van Twillert