Pensionstal De Heidehoek spreekt in tegen windmolenplan

0
50
Sylvia en Arnoud Daatselaar bij gemeente Baarn
Sylvia en Arnoud Daatselaar bij gemeente Baarn

Tijdens de recentelijke inspraakavond bij de gemeente Baarn werden belangrijke zorgen geuit over de mogelijke plaatsing van een windturbine nabij Pensionstal De Heidehoek. De krachtige oproep aan de gemeenteraad van Arnoud Daatselaar, eigenaar van de pensionstal, om de plannen voor de windturbine kritisch te heroverwegen, sprak boekdelen.

Pensionstal De Heidehoek, gesitueerd op de grens van Baarn en Eemnes, biedt al jaren onderdak aan 120 paarden. Het is bovendien een geliefde locatie voor paardeneigenaren vanwege de uitstekende faciliteiten en de nabijheid van een prachtig weidegebied. De mogelijke komst van een windturbine brengt logischerwijs grote onzekerheid voor de toekomst van het bedrijf en het welzijn van de paarden met zich mee.

Catastrofale gevolgen
“De torenhoge windturbine die dag en nacht draait, met overweldigend geluid en gevaarlijke slagschaduw, zal het landschap niet alleen ontsieren”, meent de adviseur die Daatselaar vertegenwoordigde tijdens de inspraakavond. “Het zal ook de omgeving veranderen in een plek vol gevaar en onrust, met catastrofale gevolgen voor mens en dier.”

Wetenschappelijk onderzoek
Paarden zijn vluchtdieren die gevoelig zijn voor angst en stress. De mogelijke plaatsing van een windturbine in de nabijheid van de stal zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties waarbij paarden op hol slaan en ruiters gewond raken. De adviseur benadrukte dat de geplande locatie, een beschermd weidevogelgebied, ongepast is voor een dergelijke ontwikkeling. “Daatselaar pleit voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de impact op de veiligheid en het welzijn van paarden en ruiters.”

Proactief
De heer Daatselaar heeft al proactief alternatieven aangeboden, zoals het plaatsen van zonnepanelen, en heeft goed contact met wethouder Steven de Vries en zijn ambtenaren. Ook blijft hij bereid in gesprek te blijven met de gemeente om samen te werken aan duurzame oplossingen. “Wij verzoeken de gemeente Baarn om de regie in eigen handen te houden bij het locatieonderzoek en de belangen van de heer Daatselaar en de ondertekenaars van de petitie te respecteren,” benadrukt de adviseur tot slot. “De gemeenteraad van Baarn staat voor een cruciale beslissing die grote gevolgen kan hebben voor de lokale gemeenschap en het milieu.”

Tekst: Redactie Eemland 1