GGS avond Biodiversiteit in de Eempolder.

0
27

Vrijdagavond 10 november vond in De Rank een avond plaats over Biodiversiteit en de toekomst van de Eempolder. De bijeenkomst, georganiseerd door Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), was voor iedereen toegankelijk. 

Fractievoorzitter Jan Paauw opende de avond en gaf een kort overzicht van de geschiedenis van GGS, een partij die zich al 30 jaar inzet voor het behoud van de Eempolder. De schoonheid en diversiteit van het gebied werden getoond met prachtige foto’s van Jeroen Hoek (een jong ‘veldbioloog’) en de bekende natuurfotograaf Hung Hoang. Hung, afkomstig uit Vietnam, woont sinds 1979 in Nederland. Tijdens een revalidatieperiode, zo’n 15 jaar geleden, ontdekte hij de Eempolder en begon te fotograferen. Waar Jeroen zich richt op detail met flora en fauna zijn de foto’s van Hung meer gericht op het landschap als geheel. Hung vertelde bij zijn presentatie over zijn beleving van de polder en de symboliek die hij in de natuur ziet. 

Daarna was het woord aan Kees de Heer. Kees is bioloog en natuurgids, maar heeft ook zitting in diverse bestuurs- expertise en overlegorganen waaronder het Waterschap en Provinciale Staten. Hij gaf een boeiend overzicht van de plannen die met betrekking tot de Eempolder op nationaal-, provinciaal – regionaal en gemeentelijk niveau in ontwikkeling zijn. Wat speelt er, en wat mogen we verwachten in de toekomst?

Kees sprak over brede plannen en over details: ecologisch beheer, kruidenrijke weilanden, water, voedselcoöperaties met een kort traject naar de consument waardoor eerlijke prijzen voor de boer. Wijziging van landgebruik moet in goede samenwerking met de agrariërs. Zij zijn in hoofdzaak eigenaar van het gebied. Ook mondiale kwesties met lokale effecten kwamen aan bod. Hoe wapenen wij ons tegen de verwachte stijging van de zeewaterspiegel? Hoe verwerken wij de heftige regenval en houden wij het water vast voor de steeds vaker optredende perioden van droogte? Een oplossing kan een waterspiegelstijging zijn van IJsselmeer, Randmeren en Eem van 70 cm. Dit heeft consequenties voor de Eempolder, zeker met betrekking tot woningbouw en voedselproductie.  

Na afloop was er een gezellige nazit. Er ontstonden levendige gesprekken in goede sfeer. Het was een avond waarop vele contacten zijn gelegd of vernieuwd. Het was leerzaam, constructief en gezellig. 

GGS is van plan om in de toekomst meer avonden rondom belangrijke plaatselijke thema’s te organiseren.

——————————————————————————————————————————————————————————–