Waterschapsbelastingen flink omhoog in 2024

0
38
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe

De waterschappen staan voor grote uitdagingen. Om Nederland leefbaar te houden voor toekomstige generaties is het noodzakelijk dat ze investeren. Deze inzet resulteert in een verhoogde factuur van Waterschapsbelastingen voor huishoudens in 2024.

Een gemiddeld gezin met een eigen huis betaalt volgend jaar bijna 50 euro extra aan het waterschap.
1 persoonshuishoudens in een huurwoning betalen volgend jaar ongeveer 20 euro meer.
De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt per waterschap, afhankelijk van keuzes van de waterschapsbesturen en de kenmerken van het gebied. Factoren die meespelen zij:

Hoogte van het gebied
Stedelijkheid
Aanwezigheid van kwetsbare natuur
Dijkstructuur

Waterschappen hebben wel oog voor groepen met een kwetsbare financiële positie. Daarom zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding of betalingsregelingen voor mensen met een laag inkomen en onvoldoende spaargeld.